Siêu âm tim thai nâng cao và kế hoạch trước sinh giúp hạn chế tỷ lệ tử vong (Phần 1)

Bài viết bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Đào Kim Phượng – Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City Toàn bộ tổn thương tim có thể được phát hiện ở thai nhi dựa trên siêu âm tim thai đúng thời điểm, ngoại trừ một số tổn thương nhỏ, như dị

Siêu âm tim thai nâng cao và kế hoạch trước sinh giúp hạn chế tỷ lệ tử vong (Phần 2)

Bài viết bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Đào Kim Phượng – Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City Toàn bộ tổn thương tim có thể được phát hiện ở thai nhi dựa trên siêu âm tim thai đúng thời điểm, ngoại trừ một số tổn thương nhỏ, như dị