Công dụng của thuốc Maxxvictoria

Thuốc Maxx Victoria chứa levonorgestrel là thuốc tránh thai khẩn cấp. Theo đó, tuyệt đối không được dùng thuốc như một phương pháp tránh thai thông thường mà chỉ được sử dụng để tránh thai khi dùng trong 72 giờ sau khi quan hệ tình dục không được bảo vệ. Nếu dùng Maxx Victoria càng

Thuốc tránh thai khẩn cấp chứa levonorgestrel có thể tương tác với các chất cảm ứng enzyme gan

Tương tác giữa thuốc với các biện pháp tránh thai, đặc biệt thuốc tránh thai khẩn cấp là điều đáng quan tâm, vì những tương tác này có thể làm giảm hiệu quả tránh thai. Bài viết dưới đây chỉ ra những ảnh hưởng của các chất cảm ứng enzyme gan đối với thuốc tránh