HỆ THỐNG ĐẠI LÝ NHÂN SÂM HÀN QUỐC TENLIFE

– Điện thoại: 0977.254.496/ 0915.228.366

– Email: suckhoexanhvn.com@gmail.com/ johncuong201@gmail.com

– Website: www.suckhoexanhvn.com

THÔNG TIN THANH TOÁN

 1. Ngân hàng Vietcombank

– Số tài khoản: 0491000088018

– Tên tài khoản: VŨ VĂN CƯỜNG

– Chi nhánh: VCB Chi nhánh Thăng Long
2. Ngân hàng Techcombank

 – Số tài khoản:13821932449016

 – Tên tài khoản: VŨ VĂN CƯỜNG

 – Chi nhánh: Sở Giao Dịch Hà Nội