Thuốc Adbry có tác dụng gì?

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt Adbry TM (tralokinumab-ldrm) trong việc điều trị viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Adbry có thể được dùng có hoặc không có corticosteroid tại chỗ. Để hiểu rõ hơn