Tác dụng thuốc Deferoxamine

Deferoxamine là thuốc thải sắt được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Việc sử dụng thuốc thải sắt Deferoxamine cần tuân thủ nhiều vấn đề khác nhau. Vậy sản phẩm Deferoxamine cần dùng như thế nào và thận trọng những vấn đề gì? 1. Deferoxamine thuốc gì? Deferoxamine là thuốc giải độc do