Công dụng thuốc Coryol 6.25 mg

Carvedilol là một chất đối kháng thần kinh thể dịch qua nhiều cơ chế, vừa ức chế beta không chọn lọc phối hợp tác dụng giãn mạch qua do ức chế thụ thể alpha. Hoạt chất này có mặt trong thuốc Coryol 6.25 mg. 1. Chỉ định của thuốc Coryol 6.25mg Thuốc Coryol 6.25 mg